Suur saal:
tööpäevadel                                          20 € tund
puhkepäevadel ja riigipühadel           30 € tund
Peeglisaal:
tööpäevadel10 € tund
puhkepäevadel ja riigipühadel20 € tund
Käsitöötuba  5 € tund
Koosolekuteruum  5 € tund
Täiendav  valgusaparatuur10 € tund
Täiendav helitehnika10 € tund
(koos helitehniku teenusega)
Majast väljaspool lisandub10 € tund

 

Rendihindu ei kohaldata üritustel, mille on korraldanud Tapa vallavalitsus

(konverentsid, vallavolikogu ja vallavalitsuse kohtumine rahvaga jms).

Tapa Vallavalitsuse allasutused ja eelarvest tegevustoetust saavad mittetulundusühingud saavad ruume kokkuleppel kasutada tasuta.

Tapa valla elanikele tasuta korraldatud heategevusüritusele

rendihindu ei kohaldata